دوشنبه 11 مهر 1384

قدمى دیگر تا اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى (WSIS) تونس [مقاله , ]

روزنامه شرق -دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۴ - - ۳ اكتبر ۲۰۰۵ -محمود حاجیلی
جامعه اطلاعات مى تواند به عنوان موتور محركه توسعه در قرن ۲۱ عمل كند، همانطورى كه مى تواند عنوان یك ابزار بسیار موثر در تحقق یافتن اهداف هزاره مصوبه اجلاس هزاره سازمان ملل متحد- كه با حضور كم نظیر سران دولت ها همراه بود- را داشته باشد.در این راستا كوفى عنان در یكى از اجلاس هاى دهه ۹۰ از تمام دولت ها و بخش هاى خصوصى خواست كه در راه اندازى اجلاسى تحت عنوان اجلاس جهانى جامعه اطلاعات سازمان ملل را همراهى كنند.این اجماع جهانى فرصتى استثنایى را براى همكارى فعال تمامى بازیگران براى تدوین یك بینش مشترك براى توسعه پایدار فراهم مى آورد. بینشى كه بر جنبه كم كردن شكاف دیجیتالى و ایجاد یك جامعه اطلاعات جهانى واقعى تاكید دارد.همچنین این اجلاس را مى توان یك ابزار منحصر به فرد براى ایجاد راه حل هاى مناسب و یك برنامه عمل جهانى با ابزارهاى لازم براى تحقق این اهداف به شمار آورد.بر همین اساس جمهورى اسلامى ایران نیز با پیگیرى تخصصى این اجلاس توسط شوراى عالى اطلاع رسانى و تاكیدات رئیس جمهور بر این اجلاس در فاز اول آن با تركیبى از كارشناسان سازمان هاى دولتى و غیردولتى، تنى چند از وزرا و شخص رئیس جمهور در این فاز اول اجلاس در سوئیس شركت كردند و هم اكنون با تشكیل كمیسیون ملى اجلاس در كشور توسط شوراى عالى اطلاع رسانى به بررسى و پیگیرى اسناد این اجلاس مى پردازند و سعى در حضور موثر در فاز دوم اجلاس در تونس را دارند.روند برگزارى اجلاس WSIS(اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى)«جامعه اطلاعات» نخستین بار در اجلاس مینیاپلیس اتحادیه بین المللى مخابرات در سال ۱۹۹۸ عنوان شد و از آن پس به یكى از موضوع هاى داغ مدیریت هاى ملى ICT و كاربران خدمات ICT مبدل گردید.

هدف اصلى از برگزارى اجلاس عبارت است از: دسترسى به منابع اطلاعاتى و ارتباطى براى همه، در تمام اوقات و همه جا با شرایط مساوى. از دیگر اهداف اجلاس جهانى سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS) مى توان به موارد زیر اشاره كرد: ایجاد یك دیدگاه مشترك در مورد جامعه اطلاعات استفاده از فناورى هاى اطلاعات، ارتباطات (ICT) براى از بین بردن فقر و نیل به سایر اهداف توسعه هزاره، كوشش در جهت از بین بردن فاصله دیجیتالى، ایجاد مشاركت و مكانیسم هاى سرمایه گذارى براى دسترسى جهانى و انعطاف پذیر به ICT، توجه و نیاز به تهیه چارچوب قانونى و سیاسى جدید براى جامعه اطلاعات، رشد و پرورش تنوع فرهنگى و زبانى در جامعه اطلاعات و تقویت آزادى بیان و حق برقرارى ارتباط.
• فعالیت هاى ایران براى اجلاس تونس
آخرین كنفرانس منطقه اى آسیا و اقیانوسیه براى تدارك مرحله دوم اجلاس جهانى سران درباره جامعه اطلاعاتى در ایران برگزار شد و اسنادى كه در این اجلاس به تصویب نمایندگان كشورهاى منطقه رسید در توسعه امور داخلى و بهبود روابط بین الملل جمهورى اسلامى ایران تاثیر غیرقابل انكارى خواهد داشت.كنفرانس تهران یكى از فعالیت هاى مثبت ایران در منطقه در جهت توسعه WSIS به شمار آمد.در این كنفرانس ۸۰ نماینده از بیش از ۳۰ كشور منطقه از جمله روسیه، ژاپن، استرالیا، افغانستان، آذربایجان، كامبوج، چین، كره شمالى، اندونزى، ایران، مالزى، یمن، نیوزیلند، قزاقستان، پاكستان و ویتنام حضور داشتند. كه طى سه روز به بررسى پیش نویس اسناد اجلاس بیانیه تهران و برنامه عمل منطقه پرداختند.گزارش هاى گروه هاى زیرمنطقه اى آسیا - اقیانوسیه و گزارش هایى درباره حاكمیت اینترنت، مكانیسم هاى مالى و گزارشى در زمینه استفاده از ICT براى مدیریت بحران ها با همكارى اسكاپ مطرح شد.بنابراین گزارش نمایند گان این گروه ها به بررسى ویژگى ها، فرصت ها و چالش هایى كه جامعه اطلاعاتى براى كشورهاى دنیا به ویژه كشورهاى این منطقه ایجاد كرده است پرداختند و معتقد بودند كه ICT باید ابزارى در جهت كاهش شكاف دیجیتالى میان كشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه قرار گیرد. همچنین در زمینه حاكمیت اینترنت عنوان شد كه تمام گروه هاى ذى نفع از بخش خصوصى، سازمان هاى غیردولتى و دولت ها با همكارى یكدیگر تصمیم گیرى شفافى در این حوزه اتخاذ كنند و حتى دولت ها مى توانند نقش مهمى در سیاستگزارى و امنیت اینترنت داشته باشند. در ادامه در زمینه مدیریت بحران ها در اسكاپ تصمیم  گرفته شد كه یك پلت فورم منطقه اى براى تقویت همكارى میان كشورهاى آسیایى و اقیانوسیه ایجاد شود كه بتواند براى ایجاد توانمندى و ظرفیت سازى در مواقع بحرانى تصمیم گیرى كند. بخش جامعه مدنى یكى از سه بخش اصلى اجلاس جهانى جامعه اطلاعات و یكى از بخش هاى تاثیرگذار بر مفاد اعلامیه اصول ژنو به شمار مى آید و این بخش همواره در كنار نشست هاى مقدماتى و گروه هاى كارى WSIS با برگزارى پنل ها و جلسات منظم درصدد تاثیر در اعلامیه اصول و سندهاى مربوطه بوده است.در همین راستا كنفرانس تهران فرصتى را براى سازمان ها و نهادهاى غیردولتى منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم آورد تا یك بار دیگر این سازمان هاى غیردولتى دور هم جمع شوند و نظرات خود را در مورد اعلامیه اصول و اسناد ژنو كه یكى از اسناد مهم و اساسى هزاره سوم است بدهند. كشور ما كه از ماه هاى قبل از اجلاس ژنو درگیر روند تصویب این اسناد شده بود از این فرصت استفاده كرد و برگزارى كنفرانس تهران را غنیمتى براى توسعه جامعه اطلاعات در منطقه و كشور از یك طرف و تاثیرگذارى بر بعضى از نقاط كلیدى اسناد را از طرف دیگر دانست و این فرصتى بود تا بخش جامعه مدنى منطقه نیز تاثیر خود را بر اسناد بگذارد. همزمان با جدى شدن بحث برگزارى نشست بین المللى سران جامعه اطلاعاتى در منطقه آسیا- اقیانوسیه در تهران برنامه ریزى ها و روش هاى اجرایى از سوى ستاد برگزاركننده به افراد و ارگان هاى ذى ربط ارجاع شد. در این بین براى حضور هر چه بهتر تشكل هاى داخلى و خارجى جامعه مدنى در این اجلاس تصمیم گرفته شد كلیه فعالیت هاى مربوط به حوزه جامعه مدنى در قالب دبیرخانه اى مستقل متمركز شود و اقدامات لازم براى برقرارى ارتباط و دعوت از فعالان جامعه مدنى از این طریق انجام گیرد.سازمان هاى غیردولتى در اجلاس جامعه جهانى اطلاعات حضورى مستمر داشتند. به طورى كه در جلساتى مكرر بر تدوین سند تهران براى ارائه در اجلاس تونس به تبادل نظر پرداختند.سازمان هاى غیردولتى حاضر در این اجلاس با یكدیگر به بحث و بررسى در این موضوع مى پرداختند. سازمان هاى غیردولتى ایرانى حاضر در این اجلاس براى رسیدن به نظرى واحد بایكدیگر به تبادل نظر پرداختند. از موضوعات مطروحه در این باره مى توان:میزان اطمینان به اطلاعات در اینترنت، غناى محتواى فرهنگى در اینترنت و موزه هاى دیجیتال، سوءاستفاده از كودكان در اینترنت، فیلترینگ و حق دولت ها در رویكرد بشردوستانه، نقش تجارت الكترونیك بر رسانه ها، فناورى اطلاعات و محیط زیست و مشكلات زنان نام برد.موضوعاتى چون فیلترینگ و حق دولت ها در رویكرد بشردوستانه، فناورى اطلاعات و محیط زیست و مشكلات زنان و بلایاى طبیعى مورد قبول واقع شد. موضوعاتى چون نقش تجارت الكترونیك بر رسانه ها، میزان اطمینان به اطلاعات در اینترنت به دلیل مطرح شدن بحث فیلترینگ در داخل این هم بحث مورد استفاده قرار گرفت. جلسه اى دیگر كه با حضور بیشتر سازمان هاى غیردولتى حاضر در اجلاس در محل اجلاس تشكیل شد مسائلى چون استحكام سازمان هاى غیردولتى در جامعه اطلاعاتى مورد بحث قرار گرفت كه بر موضوعات مطروحه افزوده شد.سازمان هاى غیردولتى طى مراحل و فواصل مختلف مطالب خود را ارائه كردند و به بحث در مورد سند تهران پرداختند.
• برنامه هاى نشست مقدماتى سوم
نشست مقدماتى سوم اجلاس جهانى جامعه اطلاعات براى آمادگى فاز دوم دوشنبه ۲۸ شهریور در مقر سازمان ملل در ژنو با حضور كارشناسان WSIS كشورهاى مختلف آغاز مى شود و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.عمده بحث این نشست كه تخمین زده مى شود با حضور نزدیك به ۲ هزار نفر كارشناس از نمایندگان مختلف دولتى، سازمان هاى غیردولتى و نمایندگان بخش خصوصى برپا شود گزارش كارگروه راهبرى اینترنت و گزارش گروه دوستان رئیس خواهد بود.اما رئوس فعالیت هاى این نشست عبارتند از: انتخاب رئیس نشست مقدماتى سوم كه در روز اول خواهد بود، اعلام اسامى سازمان هاى غیردولتى و بخش هاى خصوصى پذیرفته شده جدید در لیست كلى جامعه مدنى، گزارش اوت سومى از مجموع فعالیت هاى ITU در جریان زمانى نشست مقدماتى دوم تا سوم و گزارش دهى فعالیت هاى بخش هاى مختلف در جریان نشست مقدماتى دوم تا سوم (از اسفند سال گذشته تا شهریور). مهمترین گزارش ها عبارتند از:الف- گزارش كارگروه راهبرى اینترنت.ب- گزارش گروه كارى دوستان رئیس.ج- گزارش كنفرانس هاى منطقه اى از جمله كنفرانس تهران.
شایان ذكر است كه دولت و بخش جامعه مدنى هر یك گزارش خود را در قسمت هاى مختلف اعلام خواهند كرد. دبیرخانه جامعه مدنى كنفرانس تهران به همت انجمن فناورى اطلاعات جوانان كشور گزارش بخش جامعه مدنى را اعلام خواهد كرد.

 

نوشته شده توسط محمود حاجیلی در  دوشنبه 11 مهر 1384  و ساعت 12:10 ب.ظ

ویرایش شده در دوشنبه 11 مهر 1384  و ساعت 12:10 ب.ظ

(نظر

 


مطالب پیشین...

  دعوت به همکاری علمی و أموزشی در ماهنامه عصر فناوری اطلاعات

 

  صورتجلسه اولین جلسه "شبكه گفتمان توسعه"

  طرح ایجاد شورای الکترونیکی از طرف محمود حاجلی

  طرح كارگروه IT و جوانان منتظر تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات است

  لزوم راه اندازی کارگروه مجدد جوانان در حوزه فناوری اطلاعات و IT

  رایزنی‌های لازم برای راه‌اندازی مجدد کارگروه جوانان در کشور

  دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات مصوبات مربوط به WSIS را پیگیری می‌كند

  کنفرانس بین المللی جوانان خاورمیانه و آفریقا

  تبریک نوروزی

  همایش ارزیابی ملی دومین اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی

  معرفی ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطلاعات

  فعالیتهای WSIS در 2006

  یادها و خاطرها در تونس با دکتر و شیرین عبادی

  با پایان یافتن اجلاس تونس؛ فعالیت‌های كارگروه جوانان WSIS هنوز ادامه دارد

وبلاگ ما ...

  صفحه اصلی

  ارسال ایمیل


بایگانی ...

 نویسندگان

فرنود حسنی (81)
محمود حاجیلی (96)


موضوعات

خبر (78)
مقاله (33)
درباره ما (12)
گزارش ها (6)
صورت جلسات (5)
تماس با ما (1)
سازمان های همکار (1)
سایت های مرتبط (2)
درباره اجلاس (34)
دیدگاه (5)


 آرشیو

مهر 1386 (1)
اسفند 1385 (1)
بهمن 1385 (1)
آبان 1385 (2)
مهر 1385 (2)
مرداد 1385 (1)
اردیبهشت 1385 (1)
اسفند 1384 (2)
بهمن 1384 (2)
آذر 1384 (4)
آبان 1384 (4)
مهر 1384 (9)
شهریور 1384 (11)
مرداد 1384 (9)
تیر 1384 (12)
خرداد 1384 (33)
اردیبهشت 1384 (30)
فروردین 1384 (23)
اسفند 1383 (14)
بهمن 1383 (15)


صفحات

 

 

لینكستان ...

  مدیریت فناوری اطلاعات(۲)

  ماهنامه عصر فناوری اطلاعات

  آی تی نویس

  دانشجویان و جامعه اطلاعاتی

  جامعه اطلاعاتی و ایران

  وبلاگ استاد شکر خواه

  پورتال مدیریت فناوری اطلاعات

  منبع مقالات IT

  بازرگانی و بازرگانی الکترونیک

  رادیو جوان

  توسعه دانایی محور

  ایران و جامعه اطلاعاتی

  ایران گلوبال

  انجمن IT جوانان کشور

  آینده نگر

  سایت رسمی ایران و جامعه اطلاعاتی

  مدیریت فناوری اطلاعات

 

لینكدونی ...

آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموكراسی (-)
اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ساختارهای معرفتی (-)
آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموكراسی (-)
جامعه اطلاعاتی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (-)
چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم؟ (-)
توسعه زیر ساختی آموزش در جامعه داناْْیی محور(بخش دوم) (-)
توسعه زیر ساختی آموزش در جامعه دانایی محور(بخش اول) (-)
آموزش در هزاره سوم آموزش مکانیکی- آموزش دینامیکی (-)
نقش آموزش در توسعه اطلاعاتی جامعه دانش مدار 1 (-)
پویایی سیستم های آموزش عالی از ملزومات جامعه دانایی محور است (-)
آرشیو لینكدونی

 

جستجو ...

جستجو در بلاگ

 

خبرنامه ...

 

آمار وبلاگ...

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل مطالب :

كل نظرها :

كل بازدید ها :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات