چهارشنبه 9 شهریور 1384

فناوری اطلاعات و جوانان در دولت خاتمی [خبر , ]

این مقاله در ۳۱ شهریور در روزنامه شرق به عنوان گزارش فناوری اطلاعات دولت خاتمی در حوزه جوانان به  چاپ رسیده است.

ایران کنونی در شرایط ویژه ای به سر می برد که اصلی ترین وجه آن ترکیب خاص جمعیتی آن است ، موج جمعیتی پس از انقلاب اکنون به مرزهای ورود به دانشگاه و بازار رسیده است . واقعیت این است که بحران اشتغال در پیش است در حالیکه هنوز اتفاق نظر در ارائه راه حلی هماهنگ درحل این معضل وجود ندارد ، تنها راه توسعه و عبور از این بحران را توانمندی تکنولوژی کشور میدانند، به نحوی که پاسخگوی نیازهای داخل و امکان صدور کالاها با تکنولوژی بالا را داشته باشد.

فناوری اطلاعات و جوانان در دولت خاتمی

 

محمود حاجیلی

 

مقدمه:

ورودبه هزاره سوم و مواجه شدن با پدیده تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، چنان جهان را منقلب نموده كه جوانان نیز از این امر مثتثنی نبوده است.زیر ساخت اطلاعات جهانی در مراحل اولیه گسترش، جهان را چنان در معرض تغییر قرارداده است كه ناقض بسیاری اصول پذیرفته شده اقتصادی و اجتماعی است. این تكنولوژی زندگی بشر را متحول كرده است كه و نگاههای دنیا را به خود جلب كرده است. و تمامی فعالیتهای بشری را تغییر داده است.اصولافناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای تبادل اطلاعات در دسترس جوامع بشری قرارگرفته است و افراد مختلف در سراسر جهان می توانند اطلاعات ارزشمندی را از طریق شبكه جهانی بدست آورند.

ایران کنونی در شرایط ویژه ای به سر می برد که اصلی ترین وجه آن ترکیب خاص جمعیتی آن است ، موج جمعیتی پس از انقلاب اکنون به مرزهای ورود به دانشگاه و بازار رسیده است . واقعیت این است که بحران اشتغال در پیش است در حالیکه هنوز اتفاق نظر در ارائه راه حلی هماهنگ درحل این معضل وجود ندارد ، تنها راه توسعه و عبور از این بحران را توانمندی تکنولوژی کشور میدانند، به نحوی که پاسخگوی نیازهای داخل و امکان صدور کالاها با تکنولوژی بالا را داشته باشد.

یکی از این تکنولوژی ها ، تکنولوژی اطلاعات است تکنولوژی اطلاعات با کمترین سرمایه گذاری اولیه تأثیر گسترده ای در توسعه سایر تکنولوژی ها ، افزایش بهره وری سازمان ها ، بهره وری ارائه خدمات به مردم و ایجاد شغل های متنوع و جدید را دارست . تفاوت عمده فناوری اطلاعات با دیگر تکنولوژی ها در بعد وسعت آن می باشد ، چرا که بدون گستردگی آن بازار لازم در کشور ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر ایجاد مشاغل جدید بدون آموزش مهارت های لازم به متقاضیان امکان پذیر نیست .

توجه ویژه دولت خاتمی به جوانان باعث شد فناوری اطلاعات در حوزه جوانان از رشد قابل توجه ای برخوردار گردد.نگاهی به رشد سایتها و وبلاگها كه توسط جوانان راه اندازی و اداره می شود ، افزایش ضریب نفوذ اینترنت در كشور بویژه در بین  جوانان و آشنایی جوانان با كامپیوتر در كشور و طرحهایی بنیادین چون طرح تكفا به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بسزایی در بستر سازی ورود جوانان در جامعه اطلاعاتی در كشور به شمار می آید.

جداول زیر گویای این ادعاست كه توسط آخرین پیمایش ملی در حوزه جوانان بدست آمده است.

نمودار میزان استفاده از رایانه در بین جوانان

(بر اساس آخرین پیمایش ملی در انتهای سال83)

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارمیزان استفاده از اینترنت در بین جوانان

(بر اساس آخرین پیمایش ملی در انتهای سال83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار موضوعات مورد علاقه جوانان در اینترنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحهای بنیادین در دولت هشت ساله خاتمی و تغییرات جهان با جهشی به سوی فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعات از تاثیرگذار ترین عوامل در رشد فناوری اطلاعات در كشور در حوزه جوانان به شمار می آید.

 

در زیر به عمده اقداماتی كه توسط دولت خاتمی در جهش جوانان به سوی جامعه اطلاعاتی و فناوری اطلاعات نقش عمده ای را ایفا كرده است اشاره خواهیم نمود:

تصویب سند ملی فناوری اطلاعات در حوزه جوانان برای وارد نمودن جوانان به حوزه جامعه اطلاعات در شورای عالی جوانان با عنوان ارتقاء و توانمند سازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات از مهمترین اقدامات در كشور برای وارد نمودن اصولی جوانان به بحث فناوری اطلاعات به شمار می آید.

این حركت مشتركا از طرف سازمان ملی جوانان  و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق بندهای 2و 6 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 به شمار می آید.

طرح فراگیری ICDL و آموزش فناوری اطلاعات برای جوانان توسط سازمان ملی جوانان به عنوان یك طرح كابردی و بنیادین برای وارد نمودن جوانان به حوزه فناوری اطلاعات در كشور را میتوان نقطه عطفی برای جوانان در كشور برای فرگیری مهارتهای IT  دانست.

عمومیت و وسعت آموزش فناوری اطلاعات مفهوم سواد کامپیوتری را وارد ادبیات آموزشی بسیاری از کشورها نمود، بدین معنی که اگر کسی بتواند بری انجام کارهای روزمره خود از کامپیوتر استفاده کند مرتباً نیازمند کمک دیگران نخواهد بود و این همانند اهمیت با سواد بودن شهروندان می باشد ، برای وصول به اهدف فوق ابتدا بایستی حداقل دانش و مهارت مورد نیاز تعریف شود و مراکز آموزشی تعیین گردد و در نهایت بر مبنای یک امتحان استاندارد مهارت فرد بررسی گردد . بدیهی است در این سطح آموزشهایی مد نظر قرار می گیرد که کامپیوتر را ابزاری در خدمت مهارت های فردی و حرفه ای قرار دهد و این قابلیت را در فرد بوجود آمورد که در صورت نیاز بتواند آن را به راحتی با کاربردهای خاص حرفه اش عجین کند ، لذا سطوح آموزشی کاربران کامپیوتر و متخصصان متفاوت خواهد بود از طرفی نحوه استفاده از این دانش برای کاربران بسیار ضروری می نماید.اهداف اصلی ICDL  را می توان در موارد زیر یاد كرد:

  ترویج و پرورش سواد کامپیوتری برای همه ،  افزایش فناوری اطلاعات و سطح صلاحیت فنی استفاده از کامپیوترهای شخصی و کاربردهای عمومی آن برای همه شهروندان ،  تضمین این امر که کاربران کامپیوتر در استفاده از کامپیوترهای شخصی مهارت کافی دارند ، افزایش بهره وری تمام کاربران که در کارشان نیاز به استفاده از کامپیوتر دارند ،بهبود بازگشت سرمایه گذاری از فناوری اطلاعات ، مهیا کردن شرایط پایه برای انیکه همه مردم فارغ از نوع تحصیلات و تجربیاتشان بتوانند عضو یک جامعه اطلاعاتی باشند.این طرح با دامنه خود كه شامل جوانان15 تا 29 سال در مل كشور را شامل می شد و فاز دوم آن نیز در حال اجراست توانست در افزایش ظرفیت سازی برای جوانان با فناوریهای نوین نقش عمده ای را ایفا نماید. كه این امر می تواند در كاهش بیكاری و افزایش اشتغال نقش مستقیمی را نشان دهد.

شورای عالی جوانان با مصوب هیات وزیران كارت ملی جوانان را توسط بانك كشاورزی و سازمان ملی جوانان به اجرا گذاشت.این حركت را نیز می توان حركتی موثر در وارد نمودن فناوری اطلاعات به فعالیتهای روزمره جوانان دانست.

تسهیل و حمایت از راه اندازی تشكلهای غیردولتی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات از جمله اقدامات دیگر در دولت خاتمی بود كه با تصویب آن در هیات وزیران زیرساخت لازم آماده گردید. تلاش جوانان در بخش ICT و جامعه اطلاعاتی در اقصی نقاط جهان در حال شكل گیری است و نكته جالب اینكه كشورهای در حال توسعه نیز به این مهم رسیده اند و در صدد قالب بندی ICT برای اداره توسط جوانان می باشند. در این میان، با توجه به شكل جوان كشور در حال توسعه ای مثل ایران، می توان به این نكته اشاره كرد كه جوانان، به ویژه نهادهای سازمان یافته ای چون NGOها بایستی سریعتر به حركت درآوردن این چرخ عظیمی كه همگان به آن تاكید می كنند كمك نمایند. این نهادهای سازمان یافته با ایجاد تعامل (interaction) با سازمان های مرتبط بین المللی برای بدست آوردن تجربه لازم، می توانند نقش مهمی را در تغییر وضعیت ICT در كشور ایجاد نمایند..

برنامه بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان از دیگر اقدامات دولت است.مطالعه، پژوهش ، تحقیق و در سایه آن برنامه ریزی برای بخش عظیمی از جمعیت كشور یعنی جوانان از مهمترین امور محوله به سازمان ملی جوانان در برنامه های سوم و نیز چهارم توسعه كشور می باشد . در راستای انجام بررسی ها ، تحقیقات و مطالعات دقیق در حوزه جوانی ،و به منظور تسهیل دسترسی به منابع و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در حوزه جوانی ، تشكیل بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان می تواند اقدامی تاثیر گذار و مثبت در روند مطالعه ، برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه جوانی بشمار آید .

اما طرح ملی توسعه دانشگاههای مجازی ایران را نیز می توان یكی دیگر از افتخارات دولت در این زمینه نامید.این طرح از جمله طرحهای راهبردی است که توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به همراه شورای عالی اطلاع رسانی انجام می گیرد.

نتایج مورد انتظار از اجرای پروژه توسعه مراكز آموزش عالی مجازی وزارت علوم را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

١- طرح همگانی کردن آموزش عالی .
٢- طرح شکوفایی استعدادها
ی افراد خارج ازقلمرو رسمی دانشگاه ها .
٣- طرح کاهش تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه از طریق کنکور .
٤- طرح کاهش هزینه ها
ی مسافرت ها بین شهری (کلان شهرها) .
٥- طرح حرکت درزمینه کوچک ساز
ی دانشگاه ها (از لحاظ فیزیکی) .
٦- طرح گسترش مرزها
ی دانش فراسوی محدودیت سنی .
٧- طرح تامین نیازها
ی آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی سراسرکشور .
٨- طرح افزایش توان رقابت علمی کشور .
٩- طرح همگامی با کاروان جهانی علم و ارتقا
ی علمی درقرن حاضر .
١٠- طرح جها
نی سازی دانشگاه های ایرانی دررشته های مختلف .
١١- طرح استفاده و بهره گیر
ی از توانمندی های دانشگاه های مجازی .
١٢- طرا
حی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری دانشگاه های مجازی.
١٣- طراحی معمار
ی سخت افزاری دانشگاه های مجازی.
١٤- راه انداز
ی پایلوت دانشگاه مجازی دریكی از دانشگاه های كشور.

شبکه اطلاع رسانی رشد را می توان دستاوردی دیگر دانست.سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش به منظور وارد شدن در عرصه تبادل اطلاعات در اوایل تیرماه 1379 اقدام به ایجاد شبکه ملی مدارس "رشد" کرد. با توجه به طیف گسترده مخاطبین و رسالت مهم این شبکه به عنوان نمادی دانش آموزی مشخص می شود که انجام این پروژه عظیم ملی در ابعاد کلان باید مورد نظر قرار گیرد.

پس از مراحل اولیه طراحی و پیاده سازی عملی و اجرایی در سال 1379، این شبکه کار خود را با اهداف دراز مدت و مرحله ای آغاز کرد.

مخاطبان شبکه دانش آموزان، اولیا و مربیان و مدیران آموزش و پرورش هستند که در مرحله اولیه قشر دانش آموزان دبیرستانی مورد نظر قرار گرفتند

هدف شبکه رشد، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات است. در این راستا آنچه بیش از پیش باید مورد توجه واقع شود غنی بودن محتوای شبکه است. شبکه رشد در سال 82 با تمرکز بیش تر روی محتوا به تبیین جایگاه خود پرداخت.

تشكیل كارگروه جوانان در شورای عالی اطلاع رسانی و همراهی تیمی از جوانان در هیات همراه رئیس جمهور برای شركت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات (ژنو 2003) كه یك رویداد بزرگ در حوزه جامعه اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به شمار می آید ، یكی دیگر از اقدامات ارزشمند دولت خاتمی در وارد نموده جوانان به بحثهای زیرساختی فناوری اطلاعات در كشور به شمار می آید . در واقع اینچنین رویكردهایی نسبت به جوانان برای همراهی رئیس جمهور در یك رویداد بین المللی توانست ، اولا باعث بها دادن به جوانان در سیاست گذاری كشور و ثانیا جوانان را به مسائل پایه ای فناوری اطلاعات وارد نماید.

حمایت از تیمهای جوانان برای حضور در رویدادهای مهم بین الملل در حوزه فناوری اطلاعات توسط شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان ملی جوانان از دیگر اقدامات لازم برای بستر سازی حضور جوانان در جامعه اطلاعاتی بوده است.

حمایت از شبكه سازی جوانان وحمایت از  شركت در رویدادهایی كه در شبكه سازی جوانان نقش داشت از دیگر حركتهای بنیادین در توسعه و كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین جوانان ب شمار می آید. شبكه به عنوان یكی از ابزارهای تحقق جامعه اطلاعاتی ،موضوعی است كه با ورود به هزاره سوم ودگرگون شدن جوامع با تاثیر گذاری ICT  همواره مورد توجه محققان وكارشناسان بوده است . برخی از این افراد از شبكه ها وشبكه سازی به عنوان عوامل تحولات وتغییرات اجتماعی یاد كرده اند وتاكید داشته اند كه شبكه ها نقش مهمی در ارتقای اصلاحات وتضمین پایداری انها در جوامع دارند وبه عنوان عنصری اساسی در تحقق جامعه اطلاعاتی به حساب می اید ، زیرا شبكه ها از جمله ابزارهای قدرتمند برای تبادل اطلاعات ودانش وایجاد اجماع در خصوص رهیافت های جدید هستند. 

مشاركت فعال جوانان وسازمانهای غیر دولتی جوانان در شبكه های داخلی برای افزایش توان ملی از یك طرف وحضور همكاری با شبكه های بین المللی در جهت جذب تجربه های بین المللی در عرصه شبكه سازی وجامعه سازی اطلاعاتی از طرف دیگر شاهراه اصلی جریان اطلاعاتی میزان اعضاء وتلاش برای پیوستن به این شاهراه می تواند گامی اساسی در تحقق جامعه اطلاعاتی در كشور باشد . با تشكیل شبكه وبرابری دسترسی اطلاعات بین جوامع توسعه یافته ودر حال توسعه برای كشورهای در حال توسعه ای همچون ایران وجوانان این كشور كه سر فصلی نوین در فعالیت وزندگی خود با توجه به چهار چوبهای جامعه اطلاعاتی بوجود اورده اند ، می تواند عنصر مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار به شمار اید .

به همین دلیل درگیر نمودن جوانان كشور با اینگونه برنامه ها و حمایت از برنامه های داخلی در عرصه شبكه سازی جوانان از یك طرف ودرك جوانان از اینگونه رویدادهای مهم بین المللی و پیوستن به اینگونه حركتها به عنوان یكی از راههای عملی نمودن جامعه اطلاعاتی وپیگیری مفاد اعلامیه اصول WSIS  در كشور باشد.كه دولت خاتمی و دست اندركاران IT  كشور با درك این موضوع توانستند فناوری اطلاعات را در كشور در بین جوانان بومی نمایند.

 

مجموع این حركتها موجب گردید تا جوانان با مسائل و رویدادهای مهم در حوزه فناوری اطلاعات كه در دنیا در حال به وقوع پیوستن است آشنا شوند و بتوانند در سیاستگذاریهای جهانی فناوری اطلاعات همچون سند WSIS تاثیرگذار باشند.

 از طرحهای عمده دیگر می توان به برنامه عمل توسعه منابع انسانی و اشتغال جوانان بر اساس ICT ،ایجاد شبکه سراسری مدارس ایران ،حمایت از پایان نامه های دانشجویان در حوزه IT وتاسیس خبرگزاری جوانان ایران WWW.SYNA.IR  اشاره كرد.

  

 

نوشته شده توسط محمود حاجیلی در  چهارشنبه 9 شهریور 1384  و ساعت 07:08 ق.ظ

ویرایش شده در -  و ساعت -

(نظر

 


مطالب پیشین...

  دعوت به همکاری علمی و أموزشی در ماهنامه عصر فناوری اطلاعات

 

  صورتجلسه اولین جلسه "شبكه گفتمان توسعه"

  طرح ایجاد شورای الکترونیکی از طرف محمود حاجلی

  طرح كارگروه IT و جوانان منتظر تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات است

  لزوم راه اندازی کارگروه مجدد جوانان در حوزه فناوری اطلاعات و IT

  رایزنی‌های لازم برای راه‌اندازی مجدد کارگروه جوانان در کشور

  دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات مصوبات مربوط به WSIS را پیگیری می‌كند

  کنفرانس بین المللی جوانان خاورمیانه و آفریقا

  تبریک نوروزی

  همایش ارزیابی ملی دومین اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی

  معرفی ماهنامه تخصصی عصر فناوری اطلاعات

  فعالیتهای WSIS در 2006

  یادها و خاطرها در تونس با دکتر و شیرین عبادی

  با پایان یافتن اجلاس تونس؛ فعالیت‌های كارگروه جوانان WSIS هنوز ادامه دارد

وبلاگ ما ...

  صفحه اصلی

  ارسال ایمیل


بایگانی ...

 نویسندگان

فرنود حسنی (81)
محمود حاجیلی (96)


موضوعات

خبر (78)
مقاله (33)
درباره ما (12)
گزارش ها (6)
صورت جلسات (5)
تماس با ما (1)
سازمان های همکار (1)
سایت های مرتبط (2)
درباره اجلاس (34)
دیدگاه (5)


 آرشیو

مهر 1386 (1)
اسفند 1385 (1)
بهمن 1385 (1)
آبان 1385 (2)
مهر 1385 (2)
مرداد 1385 (1)
اردیبهشت 1385 (1)
اسفند 1384 (2)
بهمن 1384 (2)
آذر 1384 (4)
آبان 1384 (4)
مهر 1384 (9)
شهریور 1384 (11)
مرداد 1384 (9)
تیر 1384 (12)
خرداد 1384 (33)
اردیبهشت 1384 (30)
فروردین 1384 (23)
اسفند 1383 (14)
بهمن 1383 (15)


صفحات

 

 

لینكستان ...

  مدیریت فناوری اطلاعات(۲)

  ماهنامه عصر فناوری اطلاعات

  آی تی نویس

  دانشجویان و جامعه اطلاعاتی

  جامعه اطلاعاتی و ایران

  وبلاگ استاد شکر خواه

  پورتال مدیریت فناوری اطلاعات

  منبع مقالات IT

  بازرگانی و بازرگانی الکترونیک

  رادیو جوان

  توسعه دانایی محور

  ایران و جامعه اطلاعاتی

  ایران گلوبال

  انجمن IT جوانان کشور

  آینده نگر

  سایت رسمی ایران و جامعه اطلاعاتی

  مدیریت فناوری اطلاعات

 

لینكدونی ...

آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموكراسی (-)
اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ساختارهای معرفتی (-)
آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموكراسی (-)
جامعه اطلاعاتی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (-)
چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم؟ (-)
توسعه زیر ساختی آموزش در جامعه داناْْیی محور(بخش دوم) (-)
توسعه زیر ساختی آموزش در جامعه دانایی محور(بخش اول) (-)
آموزش در هزاره سوم آموزش مکانیکی- آموزش دینامیکی (-)
نقش آموزش در توسعه اطلاعاتی جامعه دانش مدار 1 (-)
پویایی سیستم های آموزش عالی از ملزومات جامعه دانایی محور است (-)
آرشیو لینكدونی

 

جستجو ...

جستجو در بلاگ

 

خبرنامه ...

 

آمار وبلاگ...

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل مطالب :

كل نظرها :

كل بازدید ها :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات